Kontakt

Din besked bliver videresendt til flere bestyrelsesmedlemmer, og du kan forvente at modtage svar inden for 2-5 dage.

Hvis du har mere konkrete spørgsmål så er du velkommen til at sende en email direkte til en af kontaktpersonerne på listen over kontaktpersoner i foreningen. (Til højre)

12 + 15 =

Ledelsen

Formand
Carsten Bo Petersen
Faksinge By 10
4720 Præstø
Mobil: 21121741
2010hallen@gmail.com

Næstformand
Jens Sohl Jensen
Hestehavevej 26
4720 Præstø
Mobil: 41180230
jenssohl@gmail.com

Svømmeudvalg
Suppleant
Connie Dalsgaard
Hjørnehusvej 14
4720 Præstø
Mobil: 61795085
prastosport4720@gmail.com

Suppleant
Aleksei Niavro
Mobil: 50581756
aniavronielsen@gmail.com

Basketballudvalg
Bestyrelsesmedlem

Mikkel Nordvig
Mobil: 31336454
mikkel.nordvig@gmail.com

Badmintonudvalg
Maiken Kamp Christiansen
Jungshovedvej 27
4720 Præstø
Mobil: 28266176
maiken.kamp@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem + U-træner
Alexander Rasmusen
alex2000@hotmail.dk

Ungdomsudvalg
Carsten Bo Petersen

Seniorudvalg
Maiken Kamp Christiansen

Kasserer
Bestyrelsesmedlem

Ninna Hemmingsen
Mågevej 6
4720 Præstø
Mobil: 42722817
kasserer@praesto-sport.dk

Administration
Bestyrelsesmedlem
Anni Reichel
Mobil: 20281803
annireichel@palaug.dk

Webmaster
Anton Vitus Sohl Andersen
anton.sohl@gmail.com